Obywatelstwo Saint Lucia Kto może się ubiegać

Obywatelstwo Saint Lucia Kto może się ubiegać

Każda osoba chcąca złożyć wniosek do programu obywatelstwa według programu inwestycyjnego musi spełniać następujące minimalne kryteria:

 • Mieć co najmniej 18 lat;
 • Spełnij minimalną kwalifikującą się inwestycję w jednej z następujących kategorii -
  • Narodowy Fundusz Gospodarczy Saint Lucia;
  • Zatwierdzona inwestycja w nieruchomości;
  • Zatwierdzony projekt Enterprise; lub
  • Nabycie obligacji rządowych
 • Podać szczegółowe informacje i dowody dotyczące proponowanej kwalifikowalnej inwestycji;
 • Zdać sprawdzenie staranności wraz z kwalifikującymi się osobami na utrzymaniu w wieku powyżej 16 lat;
 • Zapewnienie pełnego i szczerego ujawnienia we wszystkich sprawach dotyczących wniosku; i
 • Zapłać wymagane bezzwrotne przetwarzanie, należytą staranność i opłaty administracyjne po złożeniu wniosku.